BeDaie

Welcome to BeDaie

Be-Daie adalah platform atas talian yang mana pengguna boleh mengikuti kelas islamik, belajar ilmu dan Tahfiz Al-Quran malah belajar tentang persoalan dan kemusykilan berkenaan masalah agama tidak kira di mana sahaja pada bila – bila masa.