BeDaie

Instructor Bio

Nama: M. Iqbal Hanif bin Mohamed Rusdi

Asal: Pekan, Pahang

Latar Belakang Pengajian:
? Sarjana Muda Syariah Islamiah: Universiti Al-Ahgaf, Hadhramaut, Yaman
? Jurusan Syariah: Institut Pengajian Islam Darul Mustafa, Yaman
? Tahfiz AlQuran: Maahad Tahfiz Darul Ulum Al-Basriyah, Pahang
? Maahad Tahfiz Darul Quran Walqiraat, Kelantan
? Sekolah Menengah Agama Al-Attas, Pahang

Latar Belakang Pekerjaan:
? Presiden Persatuan Pelajar Malaysia Yaman (Caw. Hadhramawt) 2015 - 2016
? Guru Penyelia di Maahad Tahfiz Darul Muhibbin, Kuala Lumpur
? Imam Terawih di Surau Al-Islah, Shah Alam di antara Tahun 2013 - 2016
? Perterjemah dan Perantara Ulama Luar Negara
? Pendakwah dan Iman Sambilan di Sekitar Negeri Selangor dan Kuala Lumpur
Layer 1