BeDaie

Instructor Bio

Jawatan:
1. Pensyarah Kanan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
2. Imam Ratib Masjid al-Ghufran Pinggir Taman Tun Dr. Ismail.
3. Pemegang tauliah mengajar Wilayah Persekutuan, Selangor dan Negeri Sembilan.
4. Tenaga pengajar Kursus Pengajian Asas Al-Quran Universiti Malaya.

Latar belakang Pendidikan
1. Diploma Tahfiz Al-Quran wal Qiraat, JAKIM.
2. Lulusan Sarjana Muda Takhassus al-Qiraat, Maahad al-Qiraat Shoubra, Al-Azhar, Mesir.
3. Ijazah Sarjana MBA-Muamalat, KUIS
4. Ijazah Sarjana Praktis Kewangan Islam (MIFP), INCEIF.
5. Phd Ekonomi dan Muamalat, USIM.

Teacher Courses

Sebuah kitab yang menghuraikan makna Matan al-Jurumiyah di dalam ilmu Bahasa Arab khususnya ilmu Nahu. Kitab ini dikarang oleh al-Imam Khalid al-Az...
17 Lectures
Sebuah kitab rujukan utama di dalam mazhab Syafie karangan Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Pendapat di dalam kitab ini adalah pendapat yang pali...
35 Lectures
Sebuah kitab Usul Fiqh yang berbentuk yang dikarang oleh al-Sayyid Muhsin ‘Ali al-Musawi RA. Kitab yang ditulis dalam format soal dan jawab a...
30 Lectures
Sebuah karya Usul Fiqh yang terkenal di dalam Mazhab al-Syafi’e iaitu Matan al-Waraqat hasil karangan al-Imam al-Juwayni. Syarahnya yang pali...
24 Lectures
PAKEJ AN NAIM
Free
Sebuah kitab ilmiah hasil karangan Dr Bilal Faisal al-Bahr yang menjelaskan sebab-sebab mengapa para Usuliyyin (Ahli Usul Fiqh) menerima atau menol...
5 Lectures
Layer 1